Garantie

Op alle producten die OOK vloeren levert zit fabrieksgarantie De garantie van laminaat, PVC en parketvloeren is verschillend per merk en leverancier. Deze vindt u terug op de website van OOK vloeren per product bij de specificaties van de vloeren. De fabriek geeft hiermee aan wat de verwachte levensduur is, lees verslijten van de toplaag, onder normale omstandigheden.
Daarnaast wordt er garantie gegeven op productiefouten. Deze fouten dient u vooraf aan het leggen te melden. Wij raden altijd aan om voor het leggen van de vloerendelen deze te controleren. Mocht er een productie fout zijn dan wordt dit eerst met de fabriek overlegd. Geplaatste vloerendelen waarbij fabricatiefouten zichtbaar zijn, vallen niet onder enige garantie.
Voor het behoud en onderhoud van uw vloer adviseren wij vilt doppen of vilt strips te plaatsen onder alle meubelen om krassen bij verplaatsen te voorkomen. Bij bureau stoelen adviseren wij een bureaumat te plaatsen. Ook een zachte borstelmond op uw stofzuiger is zeer raadzaam.
Schade die voorkomt uit punt belasting zoals naaldhakken, stoelen, of steentje onder de schoenen valt niet onder garantie. Om garantie te behouden dient u uw vloer te onderhouden volgens de voorschriften van de fabriek. Houdt rekening dat overmatig vochtgebruik kan lijden tot het bol staan of krommen van de vloer. Dit valt niet onder garantie.
Garantie beslaat uitsluitend het vervangen van de onder garantie vallende producten verordineerd met de tijd van ingebruikname. De garantie op producten volgens opgave van de fabriek heeft uitsluitend betrekking op het geleverd product. Dus niet op derden kosten arbeid, overige kosten en vervolg schade.
Indien een product binnen de garantie zijn toegekend vervangt OOK vloeren dit product. Mocht dit product niet meer leverbaar zijn zorgt OOK vloeren voor een vergelijkbaar product naar rato van levensduur en ingebruikname.
Garantie is niet overdraagbaar. Garantie termijn gaat in op moment van aankoop. U dient de factuur als garantiebewijs goed te bewaren. Zonder originele factuur vervallen garanties.